eduroam w sieci TORMAN
Więcej informacji:

Usługa eduroam pozwala na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej na terenie wszystkich instytucji korzystających z tego systemu, bez konieczności kontaktowania się z lokalnymi administratorami. Instytucje biorące udział w projekcie zobowiazują się do przestrzegania wspólnej polityki bezpieczeństwa i do ufania informacjom przekazywanym z innych instytucji włączonych w system.

W typowej sytuacji, użytkownik komputera przenośnego uzyska dostęp do Internetu w innej instytucji bez konfigurowania czegokolwiek. Ustawienia, z których korzysta we własnej instytucji pozwolą mu na dostęp w każdym innym miejscu. Nie oznacza to, że dostęp jest anonimowy i niekontrolowany, wręcz przeciwnie, każdy dostęp do sieci jest odnotowywany i ewentualne nadużycia moga być później powiązane z konkretną osobą.

Celem usługi eduroam jest udostępnienie bezpiecznej łączności w ramach środowiska naukowego. W Toruniu usługa jest dostępna dla wszystkich instytucji, które są abonentami sieci TORMAN oraz mają status: szkoły wyższej, instytutu badawczego, jednostki badawczo-rozwojowe lub biblioteki publicznej.

Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jako Operator MSK TORMAN pełni funkcję Regionalnego Operatora usługi eduroam.

UCI jest równiez Koordynatorem usługi eduroam w Polsce, tj. kieruje tą usługą na obszarze całej sieci PIONIER.

eduroam jest zastrzeżonym znakiem towarowym zarejestrowanym przez organizację TERENA i jest skrótem od educational roaming - inicjatywy, która wyrosła z działań europejskich akademickich sieci komputerowych.